Wat doe ik precies?

Tijdens een psychologische begeleiding kijk ik zorgvuldig naar de dingen waar jij op botst als persoon, maar ook naar de manier waarop problemen een impact hebben op jou en je omgeving (je gezin, werk, familie, …). Jij doet dit niet alleen, we gaan samen op zoek naar mogelijke betekenissen van het probleem. Ik kijk samen met jou naar je levensgeschiedenis, de context waarin je leeft, …

 

In mijn praktijk ‘Ademt’ wil ik in de eerste plaats een veilige ruimte creëren. Als psychologe stem ik alles af op jouw ritme, eigenheid en grenzen.

 

Het is de bedoeling dat je na verloop van tijd zelf aan de slag kan om je dagelijkse problemen, zorgen, verdriet, … een plaats te geven en te verwerken, ook zonder mijn hulp.

 

Ik ben van opleiding psychologe (1994, KU Leuven) en lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 692123158).

 

Ik richt me voornamelijk tot jongvolwassenen en volwassenen. Ik werk vanuit een cliëntgerichte visie via individuele gesprekstherapie.

 

Naast mijn werk als psychologe in ‘Ademt’ werk ik aan de hogeschool UC Leuven Limburg (UCLL) waar ik samen met leuke collega’s verantwoordelijk ben voor de psychosociale begeleiding van studente.

 

Voorlopige cliëntenstop 

 

Waarom een voorlopige cliëntenstop? 

 

Ik moet tijdelijk een stop invoeren omwille van de vele aanmeldingen die

binnenkomen. Een goede en kwaliteitsvolle begeleiding met zorg voor

continuïteit is immers cruciaal. Van zodra ik weer meer ruimte heb om

cliënten te begeleiden, zal ik dit duidelijk communiceren.

 

Alvast dank voor uw begrip.

 

Maryse

Wat gebeurt er tijdens een eerste gesprek?

Het eerste gesprek of intakegesprek is vooral een wederzijdse kennismaking. Je hulpvraag, noden en verwachtingen worden verkend en je maakt kennis met mijn manier van werken. We bekijken samen hoe ik jou verder kan helpen.

 

Tarieven 
Voor een individuele sessie betaal je 60 euro.  

 

Annuleren van afspraken 
Volgende afspraken worden telkens op het einde van elke sessie gemaakt. Als je een afspraak niet kan nakomen, kan je die annuleren door te bellen naar 0476/38.72.39. Niet nageleefde afspraken moeten eveneens betaald worden. Je kan afspraken kosteloos annuleren tot 24u voor de gemaakte afspraak. 

 

Wat is de duur en frequentie van een begeleiding? 
In de eerste gesprekken wordt de duur en de frequentie van de begeleiding met jou besproken. De duur van de begeleiding verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van je probleem en van je specifieke noden. 
Er kan wekelijks of tweewekelijks afgesproken worden, maar in onderling overleg met jou kan dit soms ook meer of minder frequent.

 

Wanneer en hoe eindigt een begeleiding? 

Jij en ik besluiten samen – in overleg – wanneer een begeleiding stopt.